Zig Zag Blanket + Euro Shams Set of 2

Zig Zag Blanket + Euro Shams Set of 2

ivory/charcoal wool, set of two shams